Valinor שמה לה למטרה לחזק את מעמדה כגורם מרכזי בתחום בסיסי הנתונים, בארץ ובחו"ל, תוך פיתוח ומינוף היכולות והמומחיות שלה, ומתן מענה איכותי לאתגר שבפניו ניצב הלקוח תוך החזר השקעה מקסימלי עבורו.

Valinor שואפת להרחיב את פעילותה הבינלאומית, ולהמשיך ולאתר את מיטב הפתרונות, בארץ ובעולם, בתחומי הדטה – בסיסי נתונים ופתרונות BI – לטובת קהיליית המשתמשים.

 Valinor מתחייבת לתת לך, הלקוח, מענה כולל בתחום בסיסי הנתונים, הן בשירותים והן במוצרים משלימים  !