Service tracks

לא אוהב הפתעות בתקציב השנתי?

בחר מסלול שירות שמתאים לך!
 

Valinor מציגה: תכנית שירות מותאמת אישית בתחום ה-Data Platform

שלושה מסלולים תחת מודל תמחור התואם לדרישות הארגון בפועל 

הנושא / התחום GIGA מסלול TERA מסלול PETA מסלול
בנק שעות ייעוץ 2 ימי עבודה חודשיים 1 יום בשבוע ומעלה
מנהל טכנולוגי מטעמנו ללא מנהל טכנולוגי זמין מטעמנו מנהל טכנולוגי זמין מטעמנו
זמינות צוותית Best Effort בהתאם לתכנית מענה זמין 24X7
התחברות (S.L.A) : Best Effort עד 4 שעות בשעות הפעילות) עד 1 שעה מקריאה
ניטור ללא התקנת מע' התראות 3rd Party software
זמינות למומחי קבוצת Comm-IT* ברכישת בנק > 100 שעות כן כן
CLOUD -Readiness ברכישת בנק > 100 שעות נגישות למומחי ענן - Azure, AWS נגישות למומחי ענן - (AWS, Azure) זמינות מומחים 24/7 (תמחור נוסף)

Valinor משיקה תכנית שירות חדשנית לתמיכה בבסיסי נתונים, המאפשרת לארגונים להשתלב במסלולים ייעודיים ומותאמים אישית.
התוכנית נבנתה על מנת לאפשר יחס עלות/תועלת אופטימלי והתאמה לצרכי הארגון בפועל, תוך ניצול יעיל של משאבי הארגון.

התוכנית כוללת שלושה מסלולים בעלי היקפי שירות שונים, בשם Giga, Tera ו- Peta, תחת מודל תמחור מתאים.
היקף השירות בכל מסלול מוגדר על פי בנק שעות, מועד התחברות מרגע הקריאה, היקף זמינות צוות לאורך שעות היממה, אפשרות ניטור, ניהול האתר ועוד.

Valinor מתחייבת לשירות איכותי מהמומחים בעלי הרמה המקצועית הגבוהה ביותר.
ארגונים המשתתפים בתכנית השירות מקבלים מענה ממומחה Data מוסמך של החברה באופן ישיר מרגע הפניה וגישה ישירה לעשרות שנות ידע וניסיון בתחום ה- Data Platform.

יתרונות תכנית השירות של Valinor:

• התאמה מדויקת לצרכים בפועל.
• יחס עלות/תועלת אופטימלי.
• התחייבות לזמני התגובה המהירים בשוק.
• מענה ממומחה Data מוסמך באופן ישיר מרגע הפניה.
• שירות איכותי מהמומחים בעלי הרמה המקצועית הגבוהה ביותר.
• גישה ישירה לעשרות שנות ידע וניסיון בתחום ה- Data Platform.