חדשות ואירועים

קרא בנוסף

ואלינור ברשת

מניעת חריגות מערכים אפשריים בעמודות Identity וב-Sequences
27 October 2016, 1:46 pm

לעמודות בטבלאות יש מגבלות של גובה הערכים (בעמודות מספרים או תאריכים) או של אורך מחרוזות (בעמודות טקסטואליות), ובדרך כלל תקלות ...

קרא בנוסף