חדשות ואירועים

קרא בנוסף

ואלינור ברשת

משפט חדש CREATE OR ALTER ב-SQL Server SP1
4 February 2017, 10:00 pm

1. הקדמה: כאשר אנו כותבים אובייקטים ב-sql אנו משתמשים במשפטי create לכתיבת אובייקט חדש או alter לשינוי אובייקט קיים. לפני ...

קרא בנוסף